Sprzedaż maszyn budowlanych

Oferta

BRUKMAN zajmuje się szeroko i kompleksowo rozumianym wykonawstwem budów i robót inżynieryjnych i budowlanych dróg, konstrukcji żelbetowych oraz robotami ziemnymi.

Przykładowy zakres naszych prac:

Budowa  inżynieryjna
- kolektory; sieci kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
- przepompownie i separatory ścieków
- zbiorniki retencyjne

Budowa dróg
- drogi, parkingi, place manewrowe
- nasypy i podbudowy drogowe
- przepusty i przejazdy drogowe
- stabilizacje gruntu

Roboty ziemne
- makroniwelacje terenów
- drenaże melioracyjne
- wykopy
- roboty rozbiórkowe (wyburzenia)
- recykling materiałów z rozbiórki
- usługi maszynami

Podczas realizacji korzystamy z własnej, wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz szerokiego parku maszynowego.

Najwyższą jakość naszych realizacji potwierdzają liczne referencje.

Copyright ® 2010 Brukman - Created by Aurelius Interactive