Sprzedaż maszyn budowlanych

Nasze realizacje:

SOLE Sp. z o.o. wykonanie parkingu  z płyt EKO
STATOIL rozbiórka  budynku handlowego w Grodzisku Mazowieckim.
SKANSKA Wrocław-  budowa  dróg  na terenie inwestycji „LG”  w Kobierzycach
KROKUS  I Bronisze-  kanalizacja deszczowa DN250,300,350 ze zbiornikiem retencyjnym p.poż. żelbetowym zamkniętym i przepompownią oraz  budowa placu manewrowego  dla TIR ze stabilizacją gruntu i nawierzchnią z kostki betonowej.
KROKUS II Macieżysz – kanalizacja deszczowa DN250,300, kanalizacja sanitarna DN160,200, ze zbiornikiem żelbetowym, budowa dróg i parkingów z kostki betonowej.
PKP INTERCITY Sp. z o.o. międzytorza z kostki betonowej i krawężniki
WILLA MAGDALENKA Magdalenka -etap I - budowa dróg i chodników na terenie osiedla  z kostki betonowej ozdobnej (kolory jesieni) - na specjalne zamówienie Inwestora.
AURA MAGDALENKI Łazy – budowa kanalizacji deszczowej DN250,300,350, ze zbiornikiem retencyjnym żelbetowym zamkniętym, wykonanie projektu z dostosowaniem do stanu istniejącego, budowa dróg i chodników.
TRANS TOK - BRONISZE etap I i II - budowa kanalizacji sanitarnej DN350,400, z przepompownią, kanalizacja deszczowa DN350,400,500,600 ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią, wodociąg DN110,160, wodociąg p.poż. DN110,160, podłączeniem  do sieci, oraz  wykopy z odwozem gruntu - etap I - makroniwelacja terenu i stabilizacja gruntu cementem 30kg/m², gr.35cm pod budowę płyty magazynów,  budowa drogi dojazdowej, parkingów  i placów manewrowych dla TIR na podbudowie ze stabilizacją gruntu i nawierzchnią z kostki betonowej przemysłowej.
OLMONT Warszawa -  melioracja terenu  z  przepompownią, kanalizacja sanitarna DN350,400, kanalizacja deszczowa DN250,300,350,400, drogi wewnętrznej.
CANON Warszawa -  kanalizacja sanitarna DN250, kanalizacja deszczowa DN400, ze zbiornikiem retencyjnym 40000 litrów, i separatorem, oraz budowa  placu manewrowego dla TIR.
EUROPA PARK Mszczonów – kanalizacja deszczowa DN500,600,800,1000,1200, kanalizacja sanitarna DN300,350,400, wodociąg DN160.
INSTYTUT  TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Warszawa -  parking dla samochodów osobowych.
CONSTEEL Warszawa Marsa Park - budowa dróg i parkingów o pow.22500m²,  przebudowa ul. Bluszczowej, oraz rozbudowa z asfaltów poszerzeń i wjazdu z ul.Rekruckiej.
SWIETELSKY Sp. z o.o. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku A1 wraz z uzgodnieniami z MPWiK,
CORNER Brwinów – opracowanie dokumentacji na budowę sieci  wod-kan  z przyłączami oraz budowę dróg  wraz uzgodnieniami, wykopy z wywozem gruntu 6000m³, drogi dojazdowe, tereny zielone, wodociąg DN100,160, kanalizacja deszczowa DN300,500,600, kanalizacja sanitarna DN250,300,350.
Copyright ® 2010 Brukman - Created by Aurelius Interactive